Rysunki do projektów powstają dwutorowo , jako rysunki odręczne i w programach komputerowych , co dzień doskonalszych . Najważniejsze jednak  ciągle rysunki odręczne . W nich zawiera się to coś.

rysunki cz. 1